Prindi

Õppenõustamiskeskuse missioon ja visioon

Pärnu Õppenõustamiskeskuse missioon on haridussüsteemi loomuliku osana toetada õpilase võimetekohast arengut ning teha koostööd neid ümbritseva võrgustikuga.

Pärnu Õppenõustamiskeskus on õpilase isikliku potentsiaali märkamise ja arendamise kaudu tema haridusteed toetav, perede psühholoogilist toimimist tasakaalustav ning eri valdkondade spetsialistidega koostööd tegev nõustamis- ja kompetentsikeskus.

Õppenõustamiskeskuse väärtused